Välkommen till Älten Fiskeklubb i Älta

Sportfiskekortet 2023

SPORTFISKEKORTET, som ges ut av Sportfiskarna Stockholm, gäller för sportfiske i Ältasjön och ca 40 andra insjöar i Stockholms län. Kortet gäller även i vatten som ingår i Göteborgs gula kort.
Fiskereglerna skiljer sig åt något mellan de ingående fiskevattnen. Vad som gäller för respektive vatten redovisas på Sportfiskarnas hemsida (http://www.sportfiskarna.se/sportfiskekortet) eller på Fiskekort  (http://www.fiskekort.se ).

Här nedan redovisas samlat de fiskeregler som gäller för Ältasjön.

Tillåtna fiskesätt:

 • Spinn
 • Haspel
 • Mete
 • Fluga
 • Pimpel
 • Dragrodd, max 3 spön per båt
 • Trolling (endast elmotor), max 3 spön per båt
 • Angel och ismete med max 5 redskap
 • Sänkhåv, för fångst av betesfisk
 • Kastnät, för fångst av betesfisk

Övriga regler: 

 • Abborre, maximimått 38 cm.
 • Gös, minimimått 45 cm, maximimått 75 cm (fönsteruttag).
 • Gädda, minimimått 45 cm, maximimått 75 cm (fönsteruttag).
 • Maxfångst för gädda och gös; sammanlagt högst 3 st per kort och dag, dock högst 2 gösar.
 • Fiskeredskapen ska hållas under uppsikt när fisket pågår.
 • Sportfiskekortet medger ej fiske från privata tomter och bryggor. Ej heller från båt, flytring eller is närmare än 50 meter från dessa.
 • Seniorkort gäller för kortinnehavaren och maka/make eller sambo samt egna barn, födda 2002 och senare, i kortinnehavarens sällskap.
 • Juniorkort är personligt och gäller endast för kortinnehavaren. Kortet gäller för barn och ungdomar t.o.m. det år man fyller 19 år (födelseår 2002 och senare).
 • Fiskekortet ska alltid medföras vid fiske och ska på begäran uppvisas för fisketillsynsman eller polis. Fiskaren måste kunna styrka sin identitet vid kontroll. Vid fiske kan bara ett fiskekort per person användas. Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsynsman ska åtlydas.


Barn, t.o.m. det år de fyller 12, får fiska i Ältasjön utan fiskekort enligt de regler som gäller för Sportfiskekortet. Sportfiskekortet gäller ej för kräftfiske.