Välkommen till Ältens Fiskeklubb i Älta, utanför Stockholm!

Ältens Fiskeklubb bildades år 1995. Klubben, vars verksamhet är inriktad mot Ältasjöns Fiskevårdsområde i Stockholms och Nacka kommuner, är ansluten till Sportfiskarna. Styrelsen har sitt säte i Älta i Nacka kommun.

Klubben samarbetar i fiskevårdsfrågor med Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (=fiskerättsägarna). Bland genomförda fiskevårdsåtgärder märks introduktionen av signalkräfta och gös i Ältasjön. Klubben genomför provfisken för inventering av bestånden och registrering av dess förändringar. Klubbens fisketillsynsmän tillser att gällande fiskeregler efterföljes. Klubben verkar också för att Ältasjöns allmänna stränder skall bli mer tillgängliga för sportfiske från land, något som även andra än sportfiskare har glädje av. Bland aktiviteterna vid Ältasjön märks bl.a. upplåtelse av kräftfiske samt anordnande av pimpeltävling på vintern och klubbmästerskap i mete på sommaren. Klubben har också ambitionen att vid Ältasjöns strand få till stånd ett fiskeläge med sjöbod och brygga, att fungera som en mötesplats med aktiviteter för fiskeintresserade, unga såväl som gamla, och en plats för klubbens båtar till medlemmarnas förfogande.

Fiskekort fordras för att få fiska. Medlemskortet i Ältens Fiskeklubb gäller som fiskekort i Ältasjön 2024.

Ett säkert hösttecken - Klassdraget 2023!

Ett säkert hösttecken är det årliga KLASSDRAGET för skolbarn i Älta. Till skillnad mot förra årets kyla och regn bjöds vi idag (tisdag 10 oktober) på en av hösten bästa dagar. Totalt är det ett drygt 10-tal klasser som, under tre dagar, får pröva på mete med mask och/eller majskorn.

Första dagens fiskelycka var det inget större fel på. Dock låter vi alla fiskar ”återvända” ner i vattnet. Ni färäldrar – fortsätt gärna stimulera era barn för fiskets avkoppling och spänning.

Ny förankring av bryggorna på norra Ältasjön!

Eftersom förankringen av de två bryggorna på norra Ältasjön började bli gamla och slitna, var det dags för ett arbetslag ur föreningen (plus en dykare) att göra en rejäl insats.

Nya, tunga kedjor fästes i bryggorna och sänktes sedan ner till förankringen på botten. Eftersom det är några meter djupt vid dessa bryggor krävdes det dykare för att göra jobbet. I och med att siktdjupet är nära nog obefintligt blev det dessutom ett jobb där man fick känna sig fram till rätt fästpunkter.

Jobbet gick dock mycket bra och nu kommer de, sedan förra sommaren,  renoverade bryggorna att klara många år till.

Tack alla som genomförde detta tunga projekt!

Bli medlem i Ältens Fiskeklubb!

Ältens Fiskeklubb är öppen för alla som vill stödja klubbens ändamål och efterleva klubbens stadgar och föreskrifter. Medlemskap i klubben löper per kalenderår.
När du blir medlem i Ältens Fiskeklubb får du ett medlemskort som gäller som fiskekort (ej kräftfiske) i Ältasjön. BLI MEDLEM HÄR!

Kräftfiskets magi

Ta chansen att njuta av sköna sensommarkvällar och ett magiskt kräftfiske. Boka tid, hämta ut din utrustning vid norra Älta IP och bege dig ut.
Bli medlem du också, ta med familjen och upplev spänningen. VI SES NÄSTA ÅR!