Fotograf: Krister Back, Älta

Välkommen till Ältens Fiskeklubb i Älta, utanför Stockholm!

Ältens Fiskeklubb bildades år 1995. Klubben, vars verksamhet är inriktad mot Ältasjöns Fiskevårdsområde i Stockholms och Nacka kommuner, är ansluten till Sportfiskarna. Styrelsen har sitt säte i Älta i Nacka kommun.

Klubben samarbetar i fiskevårdsfrågor med Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (=fiskerättsägarna). Bland genomförda fiskevårdsåtgärder märks introduktionen av signalkräfta och gös i Ältasjön. Klubben genomför provfisken för inventering av bestånden och registrering av dess förändringar. Klubbens fisketillsynsmän tillser att gällande fiskeregler efterföljes. Klubben verkar också för att Ältasjöns allmänna stränder skall bli mer tillgängliga för sportfiske från land, något som även andra än sportfiskare har glädje av. Bland aktiviteterna vid Ältasjön märks bl.a. upplåtelse av kräftfiske samt anordnande av pimpeltävling på vintern och klubbmästerskap i mete på sommaren. Klubben har också ambitionen att vid Ältasjöns strand få till stånd ett fiskeläge med sjöbod och brygga, att fungera som en mötesplats med aktiviteter för fiskeintresserade, unga såväl som gamla, och en plats för klubbens båtar till medlemmarnas förfogande.

”Sportfiskekortet” fordras för fiske i Ältasjön (kortet gäller ej för kräftfiske). Sportfiskekortet ingår i medlemsavgiften till Ältens Fiskeklubb.

Aktuellt

Spela videoklipp

Ältens Fiskeklubb introducerar fiske för 250 elever i Älta!

Under veckan (13-15 september) genomförs det årliga Klassdraget för nio klasser, årskurserna 3-5, ca 250 elever från Älta Skola. Trots uselt väder under första dagen lyckades barnen dra upp ett 10-tal fiskar och blötan till trots gick det inte att ta miste på entusiasmen. Helt klart finns det barn som kommer fortsätta med fiske framöver!

Spela videoklipp

Kräftfisket i år var bra för vissa, sämre för andra ....

Undertecknad hade ingen direkt kräftfiskelycka denna sommar. ”Det är för varmt i vattnet” hävdade dom som försökte trösta oss. Dock, andra utropade ”vi har fått massor”, men vad det innebär förtäljer inte historien. Klart är i alla falla att det var varma, sköna, njutbara kvällar för oss som bokade plats till 2022 års kräftfiske. Vi ses nästa år!

Signaturerna på plats!

Bryggorna som vi renoverade under förra året har nu också fått sina signaturer. Alla kostnader för denna renovering står Ältens Fiskeklubb för. Inga bidrag från kommunen.

Vi hoppas att ni alla njuter av dem och samtidigt är rädda om dem så ett de kommer många till nytta.

Enjoy!

Bli medlem i Ältens Fiskeklubb!

Ältens Fiskeklubb är öppen för alla som vill stödja klubbens ändamål och efterleva klubbens stadgar och föreskrifter. Medlemskap i klubben löper per kalenderår.

OBSERVERA – När du blir medlem i Ältens Fiskeklubb får du automatiskt Sportfiskekortet, som gäller ett 40-tal vatten i, och runt, Stockholm.

BLI MEDLEM HÄR!

Kräftfiskets magi

Ta chansen att njuta av sköna sensommarkvällar och ett magiskt kräftfiske. Boka tid, hämta ut din utrustning vid norra Älta IP och bege dig ut.

Bli medlem du också, ta med familjen och upplev spänningen.

VI SES NÄSTA ÅR!