Fotograf: Krister Back, Älta

Välkommen till Ältens Fiskeklubb i Älta, utanför Stockholm!

Ältens Fiskeklubb bildades år 1995. Klubben, vars verksamhet är inriktad mot Ältasjöns Fiskevårdsområde i Stockholms och Nacka kommuner, är ansluten till Sportfiskarna. Styrelsen har sitt säte i Älta i Nacka kommun.

Klubben samarbetar i fiskevårdsfrågor med Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (=fiskerättsägarna). Bland genomförda fiskevårdsåtgärder märks introduktionen av signalkräfta och gös i Ältasjön. Klubben genomför provfisken för inventering av bestånden och registrering av dess förändringar. Klubbens fisketillsynsmän tillser att gällande fiskeregler efterföljes. Klubben verkar också för att Ältasjöns allmänna stränder skall bli mer tillgängliga för sportfiske från land, något som även andra än sportfiskare har glädje av. Bland aktiviteterna vid Ältasjön märks bl.a. upplåtelse av kräftfiske samt anordnande av pimpeltävling på vintern och klubbmästerskap i mete på sommaren. Klubben har också ambitionen att vid Ältasjöns strand få till stånd ett fiskeläge med sjöbod och brygga, att fungera som en mötesplats med aktiviteter för fiskeintresserade, unga såväl som gamla, och en plats för klubbens båtar till medlemmarnas förfogande.

”Sportfiskekortet” fordras för fiske i Ältasjön (kortet gäller ej för kräftfiske). Sportfiskekortet ingår i medlemsavgiften till Ältens Fiskeklubb.

Aktuellt

Trevlig, men aningen kylig, familjedag den 21 maj

Familjedagen bjöd på aningen kyligt väder, men det var ingen brist på entusiasm, inte minst bland våra yngre fiskare. Tyvärr inga stora fångster men vi tröstade oss med god varmkorv, priser till alla barn och ett glatt humör. Välkommen tillbaka nästa år. Nu ser vi fram mot kräftfisket på i augusti!

Signaturerna på plats!

Bryggorna som vi renoverade under förra året har nu också fått sina signaturer. Alla kostnader för denna renovering står Ältens Fiskeklubb för. Inga bidrag från kommunen.

Vi hoppas att ni alla njuter av dem och samtidigt är rädda om dem så ett de kommer många till nytta.

Enjoy!

Bli medlem i Ältens Fiskeklubb!

Ältens Fiskeklubb är öppen för alla som vill stödja klubbens ändamål och efterleva klubbens stadgar och föreskrifter. Medlemskap i klubben löper per kalenderår.

OBSERVERA – När du blir medlem i Ältens Fiskeklubb får du automatiskt Sportfiskekortet, som gäller ett 40-tal vatten i, och runt, Stockholm.

BLI MEDLEM HÄR!

Kräftfiskets magi

26 fiskare tog i år chansen att njuta av fina sensommarkvällar och ett magiskt kräftfiske. Sammanlagt tog de upp 578 kräftor, d.v.s 22,23 kräftor i genomsnitt per fiskare.

Bli medlem du också, ta med familjen och upplev spänningen.

VI SES NÄSTA ÅR!