Välkommen till Ältens Fiskeklubb

Fotograf: Krister Back, Älta

Välkommen till Ältens Fiskeklubb i Älta, utanför Stockholm!

Ältens Fiskeklubb bildades år 1995. Klubben, vars verksamhet är inriktad mot Ältasjöns Fiskevårdsområde i Stockholms och Nacka kommuner, är ansluten till Sportfiskarna. Styrelsen har sitt säte i Älta i Nacka kommun.

Klubben samarbetar i fiskevårdsfrågor med Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (=fiskerättsägarna). Bland genomförda fiskevårdsåtgärder märks introduktionen av signalkräfta och gös i Ältasjön. Klubben genomför provfisken för inventering av bestånden och registrering av dess förändringar. Klubbens fisketillsynsmän tillser att gällande fiskeregler efterföljes. Klubben verkar också för att Ältasjöns allmänna stränder skall bli mer tillgängliga för sportfiske från land, något som även andra än sportfiskare har glädje av. Bland aktiviteterna vid Ältasjön märks bl.a. upplåtelse av kräftfiske samt anordnande av pimpeltävling på vintern och klubbmästerskap i mete på sommaren. Klubben har också ambitionen att vid Ältasjöns strand få till stånd ett fiskeläge med sjöbod och brygga, att fungera som en mötesplats med aktiviteter för fiskeintresserade, unga såväl som gamla, och en plats för klubbens båtar till medlemmarnas förfogande.

”Sportfiskekortet” fordras för fiske i Ältasjön (kortet gäller ej för kräftfiske). Sportfiskekortet ingår i medlemsavgiften till Ältens Fiskeklubb.

Aktuellt

Renoverade bryggor!

Nu är bryggreparations-arbetet slutfört för den här gången av de två bryggor som vi i Ältens fiskeklubb ansvarar för. Och detta med ett mycket gott resultat vilket ni kan se på några av bilderna.

Vi har nu ett nytt ytskikt i tryckimpregnerat trä, skruvat med gedigen trallskruv, med dubbla gängor, så att de inte skall ”krypa” upp ur sina borrhål.

Till nästa sommar kommer vi att behöva se över, och förmodligen byta ut, samtliga kättingar som håller bryggorna på plats samt behandla både ytskiktet med träolja och sidostyckena ytterligare en vända med Roslagsmahogny. 

Bli medlem i Ältens Fiskeklubb!

Ältens Fiskeklubb är öppen för alla som vill stödja klubbens ändamål och efterleva klubbens stadgar och föreskrifter. Medlemskap i klubben löper per kalenderår.

OBSERVERA – När du blir medlem i Ältens Fiskeklubb får du automatiskt Sportfiskekortet, som gäller ett 40-tal vatten i, och runt, Stockholm.

BLI MEDLEM HÄR!

Kräftfiskets magi

26 fiskare tog i år chansen att njuta av fina sensommarkvällar och ett magiskt kräftfiske. Sammanlagt tog de upp 578 kräftor, d.v.s 22,23 kräftor i genomsnitt per fiskare.

Bli medlem du också, ta med familjen och upplev spänningen.

VI SES NÄSTA ÅR!