Årets pimpelfiske gick väldigt bra, för väldigt många!

34% av årets deltagare kom iland med fisk. Vinnaren fick ihop nästan 20 aborrar och vinnaren av den största aborren kunde stoltsera med en halvkilos fisk. Många fick stora aborrar och många fick upp över 10 fiskar. Summa summarum, avsevärt bättre än många tidigare år.
Grattis alla storfiskare!

Välkommen till Ältens Fiskeklubb i Älta, utanför Stockholm!

Ältens Fiskeklubb bildades år 1995. Klubben, vars verksamhet är inriktad mot Ältasjöns Fiskevårdsområde i Stockholms och Nacka kommuner, är ansluten till Sportfiskarna. Styrelsen har sitt säte i Älta i Nacka kommun.

Klubben samarbetar i fiskevårdsfrågor med Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (=fiskerättsägarna). Bland genomförda fiskevårdsåtgärder märks introduktionen av signalkräfta och gös i Ältasjön. Klubben genomför provfisken för inventering av bestånden och registrering av dess förändringar. Klubbens fisketillsynsmän tillser att gällande fiskeregler efterföljes. Klubben verkar också för att Ältasjöns allmänna stränder skall bli mer tillgängliga för sportfiske från land, något som även andra än sportfiskare har glädje av. Bland aktiviteterna vid Ältasjön märks bl.a. upplåtelse av kräftfiske samt anordnande av pimpeltävling på vintern och klubbmästerskap i mete på sommaren. Klubben har också ambitionen att vid Ältasjöns strand få till stånd ett fiskeläge med sjöbod och brygga, att fungera som en mötesplats med aktiviteter för fiskeintresserade, unga såväl som gamla, och en plats för klubbens båtar till medlemmarnas förfogande.

Fiskekort fordras för att få fiska. Medlemskortet i Ältens Fiskeklubb gäller som fiskekort i Ältasjön 2024.

Vad händer under 2024?

FEBRUARI

KM Pimpelfiske (17 februari)
Öppen pimpeltävling (17 februiari)
Klassdraget (pimpel) med Älta skola (datum ej fastställt)

MAJ

Familjeaktiviteten Kom & Meta (18 maj)
Klassdraget med Älta skola
Bryggunderhåll

JULI

Provfiske

AUGUSTI

Kräftfiske för medlemmar

SEPTEMBER

Kräftfiske för medlemmar
Provfiske (kräftor)

HELA ÅRET

Fisketillsyn

Klassdraget med Pimpelfiske den 16 februari!

Ältens Fiskeklubb genomförde Klassdraget (pimpel) den 16/2.
Vi hade en bra dag på isen med 3 st årskurs 3 klasser från Älta skola.

Eleverna var tuffa och stod emot regnet bra. De fiskade en timme per klass och resultatet blev tyvärr klent, med  en enda abborre.

Men flera vittnade om hugg…

Ny förankring av bryggorna på norra Ältasjön!

Eftersom förankringen av de två bryggorna på norra Ältasjön började bli gamla och slitna, var det dags för ett arbetslag ur föreningen (plus en dykare) att göra en rejäl insats.

Nya, tunga kedjor fästes i bryggorna och sänktes sedan ner till förankringen på botten. Eftersom det är några meter djupt vid dessa bryggor krävdes det dykare för att göra jobbet. I och med att siktdjupet är nära nog obefintligt blev det dessutom ett jobb där man fick känna sig fram till rätt fästpunkter.

Jobbet gick dock mycket bra och nu kommer de, sedan förra sommaren,  renoverade bryggorna att klara många år till.

Tack alla som genomförde detta tunga projekt!

Bli medlem i Ältens Fiskeklubb!

Ältens Fiskeklubb är öppen för alla som vill stödja klubbens ändamål och efterleva klubbens stadgar och föreskrifter. Medlemskap i klubben löper per kalenderår.
När du blir medlem i Ältens Fiskeklubb får du ett medlemskort som gäller som fiskekort (ej kräftfiske) i Ältasjön. BLI MEDLEM HÄR!

Kräftfiskets magi

Ta chansen att njuta av sköna sensommarkvällar och ett magiskt kräftfiske. Boka tid, hämta ut din utrustning vid norra Älta IP och bege dig ut.
Bli medlem du också, ta med familjen och upplev spänningen. VI SES NÄSTA ÅR!

Tack alla generösa sponsorer av Ältens Fiskeklubb!