Välkommen till Älten Fiskeklubb i Älta

Kräftfiskeinbjudan till seniormedlemmarna i Ältens Fiskeklubb

Dags att planera sensommarens höjdpunkt – kräftfisket!
Vi bifogar sedvanligt presentationsblad och blankett för intresseanmälan.
Anmäl intresse genom att skriva ut blanketten, fylla i den och sända den med posten till:

Ältens Fiskeklubb
c/o Thomas Nord, Bergstigen 26, 138 33  ÄLTA
Tel 0705-46 12 11
Eller mejla uppgifterna till info@altensfiskeklubb.se

Anmäl intresse senast 11 juni 2023

Fisket sker från land vid Ältasjöns västra och södra delar. Ältens Fiskeklubb sköter på ideell bas de administrativa och praktiska bestyr som är förknippade med fisket. Erbjudandet riktar sig till de seniormedlemmar som betalat sin medlemsavgift till klubben.

Följande fiskekvällar är planerade:
Fredag 4 augusti  |  Onsdag 9 augusti  |  Fredag 11 augusti  |  Torsdag 17 augusti  |
Fredag 18 augusti  |  Tisdag 22 augusti  |  Torsdag 24 augusti  |  Fredag 25 augusti

Avgiften för en kvälls fiske är 150 kr för medlemmar, förutsatt att anmälan inkommit senast den 11 juni. Eventuellt efteranmälda medlemmar betalar 200 kr. Sammanlagt får fiskaren behålla 50 kräftor om minst 10 cm längd. Fiskeklubben tillhandahåller redskapen (7 håvar och 3 mjärdar). Fiskaren håller själv med bete. Fisket får pågå till kl 24.00 på kvällen.

Med reservation för överteckning kommer besked om tilldelning att lämnas under juni månad, samtidigt som avgiften infordras.

Med hälsningar
ÄLTENS FISKEKLUBB
Styrelsen

Kräftfiskets magi ...