Inbjudan till kräftfisket 2024 kommer under våren 2024

Inbjudan gäller enbart medlemmar i Ältens Fiskeklubb.

Avgiften för en kvälls fiske är 150 kr för medlemmar. Eventuellt efteranmälda medlemmar betalar 200 kr.

Regelverket säger att fiskaren behålla 50 kräftor om minst 10 cm längd. Fiskeklubben tillhandahåller redskapen (7 håvar och 3 mjärdar). Fiskaren håller själv med bete. Fisket får pågå till kl 24.00 på kvällen.

Med reservation för överteckning kommer besked om tilldelning att lämnas under juni månad, samtidigt som avgiften infordras.

Med hälsningar
ÄLTENS FISKEKLUBB
Styrelsen

Kräftfiskets magi ...