Ältasjön

 

Ältasjön ligger ca en mil sydost om Stockholms centrum på ca 23 meters höjd över havet. Sjön ligger dels inom Nacka kommun, dels inom Stockholms kommun; kommungränsen går genom sjön.Sjönummer: 61/62:7

SjöID enligt SMHI: 657393-163395
Preliminär vattenförekomst: EU_CD: SE657378-163467
Tillrinningsområde: ca 4,4 km2
Yta: ca 73 ha
Medeldjup: ca 3,6 meter
Maxdjup: ca 5 m
Volym: ca 2,6 Mm3

Nacka kommun
Stockholm Vatten
Stockholms miljöbarometer
VISS
Föreningen Rädda Ältasjön