Fiskeregler 2024

Medlemskortet i Ältens Fiskeklubb gäller som fiskekort i Ältasjön. Kortet gäller ej för kräftfiske, men medlemmarna inbjuds att deltaga i det kräftfiske klubben anordnar. För fisket gäller följande regler:

Tillåtna fiskesätt:

 • Spinn
 • Haspel
 • Mete
 • Fluga
 • Pimpel
 • Dragrodd, max 3 spön per båt
 • Trolling (endast elmotor), max 3 spön per båt
 • Angel och ismete med max 5 redskap
 • Sänkhåv, för fångst av betesfisk
 • Kastnät, för fångst av betesfisk

Övriga regler: 

 • Abborre, maximimått 38 cm.
 • Gös, minimimått/maximimått 45/75 cm.
 • Gädda, minimimått/maximimått 45/75 cm.
 • Maxfångst för gädda och gös; sammanlagt högst 3 st per kort och dag, dock högst 2 gösar.
 • Fiskeredskapen ska hållas under uppsikt när fisket pågår.
 • Kortet medger ej fiske från privata tomter och bryggor. Ej heller från båt, flytring eller is närmare än 50 meter från dessa.
 • Kortet är personligt, men gäller vid fiske även för kortinnehavarens maka/make eller sambo och egna barn, t.o.m. det år de fyller 19, i kortinnehavarens sällskap.
 • Kortet är ett fiskerättsavtal mellan Ältens Fiskeklubb och medlemmen, och ska alltid medföras vid fiske och på begäran uppvisas för fisketillsynsperson eller polis. Fiskaren måste kunna styrka sin identitet vid kontroll. Vid fiske kan bara ett fiskekort per person användas. Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsynsperson ska åtlydas.


Barn, t.o.m. det år de fyller 12, får fiska i Ältasjön utan fiskekort enligt de regler som gäller för fiskekortet.
Samma regler gäller för de som fiskar med stöd av Sportfiskekortet i Ältasjön.