Klassdraget för skolklasser

Sportfiskarna har ett koncept för samarbete mellan skola och fiskeklubb, innebärande att skolklasser kan tas ut på fiske under en friluftsdag eller liknande.

Klubben har, sedan våren 2009, årligen genomfört flera klassdrag, både som mete och som pimpel. I maj 2021 hade vi sålunda klasser från Älta skola på mete vid långbryggan i Kasbyviken.

Klassdraget har fått ett mycket positivt mottagande från skolorna och vi planerar för att fortsätta med denna verksamhet. Klubbens ledare och kontaktpersoner för dessa aktiviteter är Christer Lewen och Gert Svahn.

Den som är intresserad av denna verksamhet kan kontakta Christer Lewén, 070 – 663 10 00, i fiskeklubben. Mer uppgifter om Klassdraget finns på Sportfiskarnas hemsida.

Spela videoklipp