Bryggor

Ältens Fiskeklubb arbetar för att öka tillgängligheten till Ältasjöns allmänna stränder.

I det syftet lanserade klubben år 1996 idén att anlägga en ”fiskebank” i Kasbyviken, något som skulle öka tillgängligheten för sportfiske från land och som även andra än sportfiskare kan ha glädje av och som samtidigt skulle dämpa tillflödet av förorenat ytvatten från motorvägen till Ältasjön.

Stockholm Vatten färdigställde 2008 en s.k. skärmbassäng i Kasbyviken. Syftet med anläggningen är att skydda Ältasjön från föroreningar i trafikdagvattnet från Tyresövägen. Skyddsanordningen består av flytbryggor med nedhängande duk från ytan till bottnen. Innanför flytbryggan ligger länsar med dukar för att styra vattenflödet.

Bryggan är utformad så att den också är en förbindelse för gående mellan Älta (i Nacka kommun), på den östra sidan, och Lilla Kasby (i Stockholms kommun) på den västra sidan av Kasbyviken. Vid Stensö, på Ältasidan, har en helt ny fast anslutningsbrygga byggts. Vid Lilla Kasby utgör den gamla bryggan, efter helrenovering, anslutningsbrygga.

Klubben ställer sig mycket positiv till anläggningen. Funktionsmässigt överensstämmer den väl med den av klubben lanserade ”Fiskebanken”. Från bryggorna, vars totallängd är ca 250 meter, går det bra fiska. Passande nog så öppnades bryggan för allmänheten samma dag som klubbmästerskapet i mete gick av stapeln, något som utnyttjades av flera deltagare.

I tillägg till detta har 2 flytbryggor lagts ut (2001) längs den norra delen av Ältasjön. Båda bryggorna har i år (2021) genomgått en nödvändig renovering.

Bryggorna runt Ältasjön
Bryggorna runt Ältasjön

Signaturerna på plats!

Bryggorna som vi renoverade under förra året har nu också fått sina signaturer. Alla kostnader för denna renovering står Ältens Fiskeklubb för. Inga bidrag från kommunen.

Vi hoppas att ni alla njuter av dem och samtidigt är rädda om dem så ett de kommer många till nytta.

Enjoy!