Stora läckergommar i Ältasjön

Många håller gösen för att vara den läckraste insjöfisken på matbordet. Det är de inte ensamma om; under vattenytan i Ältasjön finns det gäddor som är lika stora finsmakare.

Lukas Landström stod vid Älta IP och fiskade. En stor gös högg på draget, men upp kom även en ännu större gädda, som i sin tur huggit på gösen. Bryggans bredd är 1,5 meter. 

Den här gäddan, med en stor gös på tvären i käften, mötte dykaren Mikael Holmström intill arbetsflotten när han skulle påbörja sitt arbetspass i Ältasjön på morgonen den 23 oktober 2013. Gäddan lät sig fotograferas innan den simmade ner till djupare vatten. Mikael uppskattade gäddans längd till ca 1,2 meter.

En dag när Tomas Ulander var på tur med bryggbåten på Ältasjön fick han syn på något som låg och flöt i vattnet. Det visade sig vara en jättegädda som försökt svälja en gös som var så stor att den fastnat i käften på gäddan, som därvid jämmerligen omkommit. 

När ett provfiskenät lyftes 7 augusti 2013 hade den här gösen fastnat på nätet. En stor gädda kunde inte motstå frestelsen utan hade huggit in på gösens bakdel. Dock släppte gäddan när den nått vattenytan. Den något sargade gösen fick äran att bli vägd, mätt och protokollförd innan den blev till människoföda i stället.

Finns fler exempel på samma tema?
Kontakta i så fall gärna Sten Fogelström på 08-773 06 72 eller sten.fogelstrom@swipnet.se