Välkommen till Älten Fiskeklubb i Älta

Individuellt medlemskap 2023

Ältens Fiskeklubb är öppen för alla som vill stödja klubbens ändamål och efterleva klubbens stadgar och föreskrifter. Medlemskap i klubben löper per kalenderår.

Sportfiskekortet fordras för fiske i Ältasjön. Kortet ingår i ditt medlemskap. Kortet gäller ej för kräftfiske.

AVGIFTER INKLUSIVE FISKEKORTET:

  • Seniorer: 300:- (födelseår 2006 och tidigare)
  • Juniorer 60:- (födelseår 2007 och senare)


Stadgar (PDF)
Personuppgiftspolicy (PDF)

Gör så här

  • Betala avgiften till klubbens Plusgiro 441 98 48-9
    eller Swish, 123 202 50 96.
  • Skriv ”Medlemsavgift 2023” på talongen.
  • Tydligt namn, adress och telefonnummer för den/de betalningen avser.
  • Ange födelseår för juniorer.
  • Om du har en E-postadress är vi tacksamma om du kan meddela den till oss. Om textutrymmet inte räcker till, komplettera med ett mejl till info@altensfiskeklubb.se.