Har du frågor eller förslag?

ÄLTENS FISKEKLUBB
c/o Sten Fogelström
Epost: info@altensfiskeklubb.se
Telefon: 070 492 49 60
Plusgiro: 441 98 48-9
Swish: 123 202 50 96

ÅRSREDOVISNING
Hämta årsredovisningen för 2020

ORDINARIE LEDAMÖTER:

Ordförande
Mikael Andersson, 0708 11 06 27

Sekreterare och Vice ordförande
Christer Lewén, 070 663 10 00

Kassör
Sten Fogelström, 070 492 49 60
Ove Lundgren, 070 341 11 22
Thomas Nord, 070 546 12 11

SUPPLEANTER:
Conny Askman, 076 799 05 27
Lars Lagebro, 073 215 03 82
Sture Nordström, 070 387 72 22
Mats Ohlsson, 070 659 08 31

VALBEREDNING:
Christer Lewén, sammankallande, 070 663 10 00
Conny Askman, 076 799 05 27