Har du frågor eller förslag?

ÄLTENS FISKEKLUBB
c/o Sten Fogelström
Epost: info@altensfiskeklubb.se
Telefon: 070 492 4960
Plusgiro: 441 98 48-9
Swish: 123 202 50 96

ÅRSREDOVISNING
Hämta årsredovisningen för 2020

ORDINARIE LEDAMÖTER:

Ordförande
Mikael Andersson, 0708-11 06 27
Sekreterare och Vice ordförande
Christer Lewén, 070-663 10 00
Kassör
Sten Fogelström, 070-492 49 60
Gunnar Anderlund, 0733-74 79 03
Gert Svahn, 070-523 27 62

SUPPLEANTER:
Conny Askman, 076-799 05 27
Lars Lagebro, 073-215 03 82
Thomas Nord, 070-546 12 11
Sture Nordström, 070-387 72 22
Mats Ohlsson, 070-659 08 31

VALBEREDNING:
Christer Lewén, sammankallande, 070-663 10 00
Conny Askman, 076-799 05 27