Klubbmästerskap & Pimpeltävling 17 februari, 2024

Pimpeltävling, öppen tävling för alla

Samling vid paviljongen på Älta IP.

Startavgifter:

 • Födelseår 2004 och tidigare – 60:-
 • Födelseår 2005 och senare – 30:-
 • För deltagande i tävling om största abborre tillkommer 10:-


Tider
:

09.00 – 09.55  Anmälning, betalning
09.57 – Tävlingsinformation för alla deltagare. Obligatorisk närvaro.
10.00  Utgång till tävlingsplatsen
10.15  Tävlingsstart vid signal
13.00  Tävlingstiden slut.
13.00 – 13.30 Invägning av fångsten
13.45 – Prisutdelning


Regler:

 • Endast aborre räknas in i tävlingen. Den totala vikten avgör placeringen.
 • Eventuell gös och gädda, mindre än 45 cm och större än 75 cm, skall återutsättas direkt
 • All upptagen fisk skall avlivas direkt
 • Agn får användas, dock ej fisk
 • Minst 5 meter mellan varje fiskare
 • Fiske ej tillåtet närmare än 50 meter från privata tomter och bryggor
 • Isdubbar är obligatoriska och skall alltid användas
 • Skyddet på isborren skall vara på under ut- och ingång. Borra fast borren i isen när den inte används
 • Användning av sparkstötting accepteras

Klubbmästerskap

I samband med pimpeltävlingen på Ältasjön lördagen den 17 februari 2024 genomförs vårt nittonde klubbmästerskap i pimpel. Tävlingen kommer att avgöras i följande klasser: 

Startavgifter:

 • Senior, herr, (födelseår 2004 och tidigare) – 60:-
 • Senior. dam (”       ”  ”        ”) – 60:-
 • Junior (födelseår 2005 t.o.m. 2011) – 30:-
 • Barn (födelseår 2012 och senare) – 30:-

För deltagande i tävling om största abborre tillkommer 10:-.  Endast abborre räknas. Alla som betalat medlemsavgift för år 2024 har rätt att deltaga i klubbmästerskapet.

Tider:

09.00 –  09.55 Anmälan och samling vid Paviljongen på Älta IP
09.57 – 10.00 Tävlingsinformation. Obligatorisk närvaro
10.00 – 10-15 Utgång till fiskeplatser
10.15 – 13.00 Tävlingstid
13.00 – Tävlingstiden slut
13.00 – 13.30 Inlämning och invägning av fångsten
13.45 – Prisutdelning

Har Du någon vän eller bekant som vill bli medlem i klubben och deltaga i klubb-mästerskapet, så kan medlemsavgiften (240:- för födda t.o.m. 2004, 60:- för yngre) betalas före starten.

Regler:

 • Endast aborre räknas in i tävlingen. Den totala vikten avgör placeringen.
 • Eventuell gös och gädda, mindre än 45 cm och större än 75 cm, skall återutsättas direkt
 • All upptagen fisk skall avlivas direkt
 • Agn får användas, dock ej fisk
 • Minst 5 meter mellan varje fiskare
 • Fiske ej tillåtet närmare än 50 meter från privata tomter och bryggor
 • Isdubbar skall alltid användas
 • Skyddet på isborren skall vara på under ut- och ingång. Borra fast borren i isen när den inte används
 • Användning av sparkstötting accepteras


Tävlingsledning
:
Mats Ohlsson, 070-659 08 31
Ove Lundgren, 070-341 11 22

Intryck från 2023 års Pimpeltävling

Pimpeltävling 2022