Geometrisk Charta öfver Kronohemmaneth Älta

Ältens Fiskeklubb har letat fram en intressant gammal karta över Älta, inklusive angränsande del av Ältasjön.

Kartan upprättades av Johanne Hambreus 1699 och ingår i ett kartverk som omfattar Nacka Bruk och Wättinge Bruk i Tyresö. Verket kom till som följd av en värdering av bruken i samband med att bruksförvaltaren Abraham Ernst 1694 ville få Nacka Bruk inlöst av Kgl. Mjt till kronan till ett värde av 120.000 daler kptm.

Bergskollegium kräver då att man tar fram ett ”värderingsinstrument” och som resultat av detta värderas Nacka Bruk till endast 51.896 daler kptm. I denna värdering ingår Älta, med Nora torp (Norrtorp) och Kolartorpet (Kåhlartorp), till ett värde av 5.000 daler kptm.

Klubben har tryckt upp en upplaga av kartan och säljer den rullad, utan ram, för ett pris av 150:-.

För köp av kartan, v.g. kontakta:
– Mikael Andersson, tel 0708-11 06 27