Förslag & Diskussioner

Ältens fiskeklubb arbetar för att öka tillgängligheten till Ältasjöns allmänna stränder, något som även andra än sportfiskare har glädje av. I detta syfte har klubben presenterat denna idéskiss till en 90 meter lång längsgående brygga som väsentligt skulle öka tillgängligheten till stranden vid Älta IP – en av de mest centrala stränderna i Älta. Se skissen nedan.

Andra idéer och skisser