Kraftfiske

Kräftfisket 2020

Kräftfisket för klubbens seniormedlemmar kunde genomföras som planerat, för tjugonde året i rad. Klubben höll med redskapen. Fisket genomfördes från land vid Ältasjöns västra och södra delar. Sammanlagt 31 fiskepass genomfördes. Årets utfall, 24 kräftor per fiskare i genomsnitt, var bland de bättre. Ingen fiskare blev utan. Kontaktperson för kräftfisket är Gunnar Anderlund.

Dela nyheten med andra i Älta!