800x500-11

Provfiske 2020

I juli-augusti 2020 genomfördes provfiske av fisk i Ältasjön. Provfisket genomfördes, på liknande sätt som under åren 1996-2019, med åtta nätansträngningar med översiktsnät typ Norden 12. Totalt mättes in 2.638 fiskar med en sammanlagd vikt av 34,5 kg. Genomsnitt per nät således 330 fiskar med en vikt om 4.317 gram. Fisket är av typ inventeringsfiske och gör ej anspråk på att uppfylla kraven på s.k. standardiserat provfiske. En del data från provfisket finns på klubbens webbsajt.

Under augusti-september 2020 genomfördes provfiske av kräftor i Ältasjön. Fisket genomfördes, på liknande sätt som under åren 1996-2019, i form av stickprov med fem mjärdar. Fisket sker efter ett visst system för att år för år kunna följa kräftbeståndets utveckling och sammansättning. Sammanlagt genomfördes 80 ansträngningar (mjärdnätter). Fisket uppfyller inte kraven för s.k. standardiserat provfiske. Genomsnittsfångsten blev 3,86 kräftor/mjärde.

Ansvarig för provfisket är Sten Fogelström.

Dela nyheten med andra i Älta!